نجف آباد 24 ، سامانه سفارش اینترنتی غذا
سامانه سفارش آنلاین غذا در نجف آباد
در حال حاضر این سرویس در شهر های نـجـف آبـاد
ویلاشهر ، یزدانشهر ، گلدشت و امیرآباد فعال است.

طراحی ، اجرا و پشتیبانی : شرکت سپنتا سامانه سپاهان